Predčasné parlamentné voľby 2023

  Priebežné výsledky volieb začneme zverejňovať po uzavretí volebných miestností a spracovaní prvých zápisníc.

  Parlamentnevolby.sk

  Stránka Parlamentnevolby.sk je tu, aby voličom ponúkla komplexný, predvolebný, informačný servis a aktuálne politické dianie. Pozrite si základné charakteristiky politických strán či hnutí, ich predvolebné tézy a programy, vedúcich predstaviteľov a kandidátky, najnovšie prieskumy verejnej mienky, prehľad volieb do NRSR konaných od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a nakoniec aj oficiálne výsledky septembrových, predčasných parlamentných volieb 2023. 

  Na stránke Parlamentnevolby.sk nájdete odpovede na otázky súvisiace s organizáciou, priebehom a vyhodnotením volieb a všetky dátumy dôležité pre politické strany aj voličov. 

  Informácie o parlamentných voľbách

  Parlamentné voľby (inak aj: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky) sú voľby poslancov do najvyššieho slovenského legislatívneho orgánu. Voľby sú všeobecné, priame, rovné a tajné. Konajú sa raz za štyri roky počas jediného dňa (v sobotu). Vo voľbách si občania zvolia 150 členov – zástupcov politických strán (poslancov), volených pomerným volebným systémom, v rámci jedného volebného obvodu (celé Slovensko).

  Predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 30.9.2023 (sobota). Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia parlamentu.

  Volebné moratórium je zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov verejnej mienky a vedenie volebnej kampane kandidátov, v období 48 hodín pred uskutočnením volieb. Nesmú sa v médiách zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, koalíciách politických strán a kandidátoch v ich prospech alebo neprospech.  Počas moratória sa nesmie zobrazovať platená politická reklama na sociálnych sieťach ani sponzorované príspevky.

  Volič sa je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať sa občianskym preukazom. Volebná komisia mu vydá hlasovací lístok a prázdnu obálku. Následne sa volič presunie do priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka. Do obálky môže volič vložiť hlasovací lístok bez úprav, alebo lístok so zakrúžkovanými kandidátmi z listiny danej strany. Hlasovací lístok uložený v obálke následne volič vloží do volebnej schránky.

  Ak volič s trvalým pobytom na území Slovenska v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, napríklad v mieste svojho prechodného pobytu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb – 29. septembra. V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred voľbami – najneskôr 8.  septembra.  Alebo elektronicky rovnako 8. septembra. 

  AKTUÁLNE INFORMÁCIE